Modulbasert

Styringssystemet er selve hjertet i bedriften. Her ligger alle prosedyrer, fagdokumenter, sjekklister og bedriftsintern informasjon. Best practice og kontinuerlig forbedring deles med alle ansatte i kvalitetsportalen.

Vi tilbyr et prosjektstyringverktøy som gjør det enklere å styre oppdrag og ressurser. Det gjør det også enklere å dokumentere utført KS med et digitalt verktøy.

Prosjekt integrert med KS gjør at de ansatte enklere finner sjekklister og prosedyrebeskrivelser, når de skal utføre oppgaver eller kontroller, i prosjektene eller oppdragene.

ITassist har et fleksibelt rammeverk med mange funksjoner og moduler, som gjør at din bedrift kan vokse med systemet og ha færre leverandører. Vårt system er modulbasert og kan tas i bruk etter behov. KS/HMS, avviks- og risikohåndtering, oppdragsstyring, timeføring, digitale kontroller og prosjekthotell.

Vi har et åpent API som gjør at vi kan integrere våre systemer mot andre sentrale fagsystemer, slik at kjernedata kan gjenbrukes i flere systemer.

Kontakt Oss

 Addresse: Vestre Brugate 5, 3300 Hokksund, Norge

Org.nr: 992 547 928

Sentralbord: 951 00 850

Supportelefon: 950 70 170

  • Hvit Facebook Ikon
  • Hvit YouTube Ikon
  • Hvit Linkedin Ikon