Har ledelsen god nok kontroll ?

 • Med vårt digitale verktøy kan bedriften få bedre kontroll om internkontroll og KS er utført og godkjent.

 

 • Vår målgruppe er alle som utfører kontroll enten dette er fagsjekklister, tegningskontroll, prosedyrer for små oppdrag eller større prosjekter. Det kan være en hvilke som helst prosedyre eller liste (vi kan konvertere lister både fra Word og Excel). Lister som skal fylles ut og godkjennes, som del av internkontroll, dokumentasjon for utført KS eller inspeksjon.

 • Listene velges fra kategoriserte maler og bearbeides før selve kontrollen.

 • Tilstandsrapporten som genereres viser hvilke punkter man har tatt stilling til i listen, hvilke som er aktuelle eller uaktuelle og som danner grunnlag for selve kontrollen. Det er med andre ord full sporing fra kontrollen tilrettelegges, til den utføres og godkjennes med eventuelle avvik, bilder og kommentarer.

 • Digitale kontroller kan utføres både på desktop og på mobile enheter (online/offline-versjon) og det er støtte for både EK, SK og elektronisk signatur.

Hvorfor utføre KS digitalt ?

 • Regelstyrte godkjenningsprinsipper som reduserer risiko for feil

 • Det er en trygghet for ledelsen og for oppdragsgiver at internkontroll, KS og inspeksjoner blir utført og dokumentert på en forsvarlig måte

 • Slipper print, papir og scanning

 • Listene kategoriseres og ligger tilgjengelig i "verktøykassen" i systemet

 • Dokumentasjon på at man har tatt stilling til listen før selve kontrollen

 • Revisjonsstyrt, dokumentkontroll og full sporing dersom oppdragsgiver eller Myndigheter ber om innsyn

 • Avvik og tiltak behandles i systemet og vises på tilstandsrapporten


Noen kundehistorier bruk av verktøy for digitale kontroller.

 

 Addresse: Vestre Brugate 5, 3300 Hokksund, Norge

Org.nr: 992 547 928

Sentralbord: 951 00 850

Supportelefon: 950 70 170

 • Hvit Facebook Ikon
 • Hvit YouTube Ikon
 • Hvit Linkedin Ikon