Kontrollverktøy

Har ledelsen god nok kontroll ?

 • Er dokumentajon og historikk for utført KS lett tilgjengelig ?

 • Hvem har godkjent utført KS (EK/SK) ?

 • Er dokumentasjonen oversendt oppdragsgiver ?

 • Er avvik registrert og tiltak behandlet ?

 • Hvilke sjekklister benyttes og er de lett tilgjengelig ?

 • Er all nødvendig dokumentasjon lagret på prosjektet ?

 • Er oppdragsgiver tilfreds med arbeidet som er utført ?

Fordeler med vårt verktøy:

 • All dokumentasjon samlet på en plass

 • Enklere gjenfinning av dokumentasjon

 • Enklere å sende dokumentasjon til oppdragsgiver

 • Slipper papirutskrifter

 • Mer effektiv sidemannskontroll

 • Sjekklister kan tilpasses før selve kontrollen

 • Bedre kontroll for ledelsen om KS er utført og godkjent

 • Integrert avviksprosess

 • Måling av kundetilfredshet, som en del av prosjektevalueringen

Kontakt Oss

 Addresse: Vestre Brugate 5, 3300 Hokksund, Norge

Org.nr: 992 547 928

Sentralbord: 951 00 850

Supportelefon: 950 70 170

 • Hvit Facebook Ikon
 • Hvit YouTube Ikon
 • Hvit Linkedin Ikon