Addresse: Vestre Brugate 5, 3300 Hokksund, Norge

Org.nr: 992 547 928

Sentralbord: 951 00 850

Supportelefon: 950 70 170

Hvorfor digitale kontroller og vårt verktøy ?

Vårt verktøy gjør det enklere for din bedrift å dokumentere kontroller og KS. Alle bedrifter som utfører kontroll kan benytte seg av verktøyet.

Din bedrift oppnår bedre kontroll med en styrt digital prosess samtidig som det gjøres enklere, gir bedre flyt og brukes mindre tid på rapportering.

Her er de viktigste funksjonene:

 

 • Enkelt konvertere sjekklister til digitale lister

 • Tilpass prosjektspesifikke sjekklister mens de opprettes

 • Listene kategoriseres på fag eller type kontroll

 • Det kan godkjennes på flere nivåer (EK/SK) med elektronisk signatur

 • Rapporter produseres automatisk når KS er utført

 • Registrerte hendelser, bilder og kommentarer vil vises på rapporten

 • Vi har støtte for punktmarkering på PDF og rapportering ved befaring

 • Komprimering av bilder samt utskrift av disse med geolokasjonsdata og kobling til google maps

 • Rapportene revisjonsstyres og lagres på prosjektet

 • Rapportene kan deles med oppdragsgiver i prosjekthotell. Unngå å sende mail eller distribuere tilstandsrapporter på andre måter


Vårt verktøy kan også hjelpe bedrifter som har fagsjekklistene sine i Excel. Excel med mange arkfaner og måleverdier, som skal fylles ut, gjør at man lett kan miste oversikten.

Vår fremste styrke er at vi kan tilpasse tilstandsrapportene til kunden og oppdragsgiver sine krav til dokumentasjon. Den fleksibiliteten gjør at flere har valgt vårt verktøy, i konkurranse med andre leverandører, samt at vi har støtte for godkjenning på flere nivåer.


Fordelene med vårt digitalisert verktøy er:

 • Følger ISO-tilnærming for utført KS (elektronisk signatur, godkjenning på flere nivåer)

 • Dette er en trygghet for ledelsen og det er en trygghet for oppdragsgiver at KS blir utført og dokumentert på en forsvarlig måte

 • Det er enklere, raskere og gir bedre flyt

 • Gjør alt digitalt - ikke print, skann og send sjekklister på rundgang

 • Det eneste man evt. trenger å printe er en ferdig PDF av rapporten

 • Tilstandsrapportene har status for godkjenning og underkjenning

 • Det kan lages lenker til vårt KS-system Styrsys, slik at prosedyrer og rutiner er lett tilgjengelig

 • Enkelt i bruk både på desktop og mobile enheter

 • Vi har fokusert på sluttbruker og brukergrensesnittet


Les om kundehistorier

 

Som en del av vårt tilbud kan vi digitalisere noen av din bedrifts mest brukte sjekklister og tilstandsrapporter, slik at verktøyet kan testes i et operativt prosjekt. Vi har flere bedrifter og kunder som følger den tilnærmingen før de anskaffer verktøyet.

 • Hvit Facebook Ikon
 • Hvit Linkedin Ikon