Addresse: Vestre Brugate 5, 3300 Hokksund, Norge

Org.nr: 992 547 928

Sentralbord: 951 00 850

Supportelefon: 950 70 170

Har ledelsen god nok kontroll i eget hus ?

Brukes det mye tid på å printe fagsjekklister fra Word, distribuere til den som skal utføre kontrollen, signere med penn, skanne og lagre?  Har ledelsen god nok kontroll om KS er utført og godkjent?

 

 • I vårt verktøy kan sjekklister enkelt konverteres til digitale lister

 • Tilpass prosjektspesifikke sjekklister mens de opprettes

 • Listene velges fra maler kategorisert på fag

 • Det kan godkjennes på flere nivåer (EK/SK) med elektronisk signatur

 • Rapporter produseres automatisk når KS er utført

 • Registrerte hendelser, bilder og kommentarer vil vises på rapporten

 • Vi har støtte for punktmarkering på PDF

 • Komprimering av bilder samt utskrift av disse med geolokasjonsdata og kobling til google maps

 • Rapportene revisjonsstyres og lagres på prosjektet

 • Rapportene kan deles med oppdragsgiver i prosjekthotell


Vårt verktøy kan også hjelpe bedrifter som har fagsjekklistene sine i Excel. Excel med mange arkfaner og måleverdier, som skal fylles ut, gjør at man lett kan miste oversikten.


Den største fordelen med et digitalisert verktøy mener vi er:

 • Følger ISO-tilnærming for utført KS (elektronisk signatur, godkjenning på flere nivåer)

 • Dette er en trygghet for ledelsen og det er en trygghet for oppdragsgiver at KS blir utført og dokumentert på en forsvarlig måte

 • Det er enklere, raskere og gir bedre flyt

 • Gjør alt i verktøyet - ikke print, skann og send sjekklister på rundgang

 • Det eneste man evt. trenger å printe er en ferdig PDF av rapporten


Integrert med vårt KS-system "Styrsys" vil din bedrift ha et godt styringsverktøy for beskrivelse av prosedyrer, rutiner og forskrifter samt digitalt verktøy for enklere å dokumentere utført KS. Over 50 rådgivende bedrifter har valgt Styrsys.


Skjermdump av mobil viser tegningskontroll, mens PDF viser rapport for utført kontroll av vernerunde signert for EK og SK.

 • Hvit Facebook Ikon
 • Hvit Linkedin Ikon