«Etter at vi kjøpte system fra ITassist for å digitalisere serviceinspeksjoner har vi fått en enklere hverdag:
<br>- Bedre flyt i service dokumentene
<br>- Lettere, med tanke på at alt ligger i mobilen og du slipper å dra med masse papir og penn.
<br>- Kjappere, da det bare er å sende en ferdig produsert PDF (inspeksjonsrapport) til kunde fra mobil eller pc når du kommer tilbake på kontoret.
<br>- Kjappere å fylle ut skjema»


«I jakten på en god systemløsning for nytt KS og prosjektstyringssystem kom vi i kontakt med ITassist, overgangen til Styrsys har vært mye jobb med alle våre dokumenter, sjekklister og krav vi skal tilfredsstille som rådgivende ingeniører innen VVS– men ITassist har vært glimrende på support og fleksibilitet, og har gjort en kjempejobb sammen med oss for å utvikle ny KS plattform. Det er helt avgjørende for oss som rådgivende ingeniører å ha et oversiktlig system med en brukerterskel som er lav. Med bakgrunn i nytt KS system og godt arbeid fra både ITassist, Cowi og KS gruppen i VB Tekniske fikk vi innvilget sentral godkjenning på øverste nivå iht. tidsplanen vår».
«KS/HMS systemet Styrsys har nå vært i bruk hos Grunnteknikk i to år. Kvalitetsportalen gjør det enklere for oss å strukturere opp vårt kvalitetsarbeid, samt gi tilgang til alle på Grunnteknikk's kontorer i Norge. Publiseringsverktøyet «Content Manager» fra ITassist, ligger i bunnen. Denne modulen bekreftes å være svært innholdsrik og brukervennlig, og kan enkelt tilpasses vårt eget behov for strukturering av kvalitetsdata. 
Vi er svært tilfreds med løsningen, og den er nøkkelen for oss, til å holde orden på kvalitetsarbeidet i Grunnteknikk.»
Vi i Løvlien Georåd hadde behov for et nytt KS/HMS system. For oss var det viktig å få et godt rammeverk for å samle all styringsinformasjon. Det var også viktig for oss at løsningen inneholdt et portalrammeverk. Valget falt på ITassist sitt KS/HMS system (Styrsys), da dette dekket våre krav til løsning og også var et anbefalt KS/HMS system av branjeorganisasjonen RIF. Det at vi fikk hjelp av ITassist sin fagmann Endre Grimsmo i prosessen var også av stor betydnig for å komme raskt i gang med sturkturen på fagarbeidet.

Ved å benytte Styrsys har vi fått en bedre struktur på vårt faginnhold og et intranett hvor all bedriftsrelatert informasjon er samlet. For den ansatte er det enklere å finne informasjon i en felles fagportal.

ITassist har fulgt oss opp underveis i prossessen og har respondert raskt ved spørsmål.
Bjertnæs Sag er en av landets største og ledende produsenter av interiørpanel av gran, furu og MDF.
I 2014 hadde Bjertnæs Sag behov for en ny hjemmeside for å markedsføre sine produkter. Det ble iverksatt en grundig prosess med tydelig kravspesifikasjon, og anbudsrunde mot flere aktører.
<br>
«ITassist viste seg å være den samarbeidspartneren som hadde størst forståelse for helheten i hele vårt konsept. Deres produkt var genialt enkelt og ta i bruk, mye av det visuelle innholdet lot seg svært raskt publisere. Viktigste bidrag i prosessen var likevel deres evne og kompetanse til å integrere våre behov for spesialløsninger, der utveksling av data mot interne datasystemer og levende interaksjon responderer optimalt. Dessuten fleksibiliten i portalverktøyet.
Bjertnæs Sag stiller alltid store krav til sine prosjekter, og vår prosess med ITassist ble svært så vellykket.»