Krav til styringssystem

Kontraktskrav
Ved signering av kontrakter innenfor bygg og anlegg kreves det at man har et dokumentert kvalitetsstyringssystem som er innarbeidet og brukes i bedriften.

Loven stiller krav om styrings- og kvalitetssystem
Plan- og bygningsloven og arbeidsmiljøloven (byggherreforskriften og internkonrollforskriften)  stiller spesifikke krav til styringssystemet. Styrsys tilfredsstiller disse kravene.

Miljøsertifisering
Styrsys tilfredsstiller krav til miljø- styring og sertifisering.

Sentral godkjenning
Styrsys tilfredsstiller minstekravene til sentral godkjenning. Styrsys har en egen hjelpeside for prosessen med sentral godkjenning.
Styrsys - KS HMS system for bygg- og anleggsbransjen

 

Styrsys er anbefalt av RIF, men benyttes også av andre rådgivende og prosjekterende bedrifter, som ikke er RIF medlemmer.

Styrsys på WEB er basert på RIFs dokumentbaserte kvalitetssystem og styringssystem.

Styrsys er anbefalt kvalitetssystem for RIF medlemmer:

Utviklingssjef RIF

Hva som kreves for å bli godkjent av RIF:  

Se instruks for RIFs Godkjenningsråd

Rådgivende Ingeniørers Forening - Godkjenningsråd

 

SIVILINGENIØR WILL ARENTZ AS oppe å kjøre med KS-systemet Styrsys i løpet av 2 timer !

Med den nye leveransemodellen til ITassist var SIVILINGENIØR WILL ARENTZ AS oppe å kjøre med KS-systemet Styrsys i løpet av 2 timer ! Etter 2 timers gjennomgang med kunden var systemet klart til pålogging ! Her er fra overleveringsmøtet. Daglig leder Roar Gunnestad i WILL ARENTZ og daglig leder Frode Skjemstad i ITassist. Styrsys er et KS-system utviklet for bygg- og anleggsbransjen.

 

Tradisjon tro har vi kampanjepris på etablering av Styrsys i desember. I fjor fikk vi 11 nye Styrsyskunder på kampanjen. Normalpris for RIF medlemmer er 30.000. I desember er prisen for etablering 25.000. For ikke RIF medlemmer er normalpris 35.000. I desember er prisen 30.000. I prisen bistår vi nye kunder med å flytte filer fra dagens KS-system til Styrsys. Vi bistå også kunden faglig i den grad man har behov for det og tilpasser systemet til kundens fagområder og kontrollområder.

Se våre viktigste kundeuttalelser: Styrsys kundeuttalelser

Krav til styringssystem

Kontraktskrav
Ved signering av kontrakter innenfor bygg og anlegg kreves det at man har et godt kvalitetsstyringssystem som er innarbeidet og brukes i bedriften.
Loven stiller krav om styringssystem og kvalitetssystem 
For bedrifter som har fått innvilget sentral godkjenning etter plan og bygningsloven så stiller loven krav til at bedriften har et godt styringssystem som er innarbeidet og brukes av bedriften i sitt daglige arbeide.

Byggherreforskriften for prosjekterende innenfor bygg og anlegg
Byggherreforskriften krever at man har system for kvalitet og oppfølgning.

Miljøsertifisering
Bedrifter som har fått innvilget miljøsertifisering vil bli stilt overfor krav om internkontroll og styringssystem fra de kunder som de inngår kontrakter med.

Helse miljø og sikkerhet
Bedrifter som produserer en vare eller tjeneste skal utføre sin egen internkontroll HMS-arbeide, uavhengig om virksomheten har hovedansvar eller er underleverandør på en bygge- eller anleggsplass hvor HMS-arbeidet er ivaretatt.

Styrsys er anbefalt av RIF

Styrsys på WEB er basert på RIFs dokumentbaserte kvalitetssystem og styringssystem. Rådgivende Ingeniørers Forening

Styrsys er anbefalt kvalitetssystem for RIF medlemmer.  Kontaktperson RIF:Utviklingssjef RIF

Hva som kreves for å bli godkjent av RIF:  Se instruks for RIFs Godkjenningsråd

Om Styrsys

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og COWI AS har i samarbeid med ITassist laget "Styrsys" portalen, et webbasert prosessesorientert styringssystem basert på ISO9001, ISO14001.

 • Styrsys dekker minstekravene til sentral godkjenning
 • Inneholder styringsdokumenter for HMS og KS
  • I henhold til krav gitt i
   • Plan- og bygningsloven
   • Arbeidsmiljøloven
    • Byggherreforskriften
    • Internkonrollforskriften
  • ​Inneholder dokumenter som
   • Kvalitetsplaner
   • Kontrollplaner
   • Leveranseplaner
 • Styrsys har modell for fagsystemer
  • Vedlikehold av spesifikke fagdokumenter​ (for kunder som ønsker kan vi flytte filer og dokumenter fra dagens system til Styrsys)
 • ​Styrsys har en egen hjelpeside i prosessen med sentral godkjenning
 • Styrsys inneholder maler for sjekklister og fagdokumenter
 • Styrsys kan raskt forenkles/utvides
 • Brukervennlig verktøy for redigering
 • Det følger med et eget videokurs på ca 1 time
  • Viser vedlikehold av alt i Styrsys

Video om Styrsys:

Dokumentstruktur Styrsys