Nå er det mulig å registere seg for demobruker. Se registreringsbilde til høyre på siden

 

DemoReg Button

ITassist søker etter nyutdannende programmerere til utvikling og oppdrag innen Oracle programvare og teknologi. Om du er interessert ta kontakt med daglig leder Frode Skjemstad på mobil: 95404032, mail: frode.skjemstad@itassist.no


                                             

Her er våre nyeste kunder

 • Flere vi har snakket med i bygg- og anleggsbransjen bruker mye tid på å finne igjen dokumentasjon og korrespondanse i forbindelse med gjennomføring av prosjekter

  Kjenner du deg igjen ?

  Hvor har det blitt av e-postene ?

  Når ble en oppgave godkjent og av hvem ?

  Ble prosedyrer og rutiner fulgt i gjennomføringen ?

  Hvor mye tid bruker vi hver dag og hver uke på å finne dokumentasjon og korrespondanse ?

  Vet alle hvor dokumentasjonen finnes og er den tilgjengelig ?

  Prosjektstyring

  Prosjektadm.

  Bedre kontroll i prosjektgjennomføringen. Tildeling av oppgaver med ansvar og tidsfrister. Godkjenning på oppgavenivå. All dokumentasjon og korrespondanse på et sted. Budsjett og prosjekt/byggeregnskap i.h.h.t. NS 3451. Prosjektmaler med gjenbruk av sjekklister og oppgaver.

   

  Dokument- og avvikshåndtering

  Dokument- og avvikshåndtering

  Bedre kvalitetskontroll. Egenmannskontroll, sidemannskontroll, tverrfaglig kontroll og tredjemannskontroll. Avvik registeres enkelt via håndholdte enheter. Oppfølging/behandling tildeles ansvarlig person med oppsatte frister.

   

  Ressursstyring

  Ressursstyring

  Bedre oversikt over ressurssituasjonen og hva den ansatte har av oppgaver/ledig tid. Det er også mulig å planlegge oppgaver fram i tid.

  Timeføring og faktureringsunderlag

  Timeføring og faktureringsunderlag

  Enklere å føre timer fra bygg- og anleggsplass. Loggføring og godkjenning av timer på mobil. Loggføringen gir automatisk fakturaunderlag.

  KS/HMS (Styrsys) KS/HMS

    All styringsinformasjon samlet på et sted. Systemet er webbasert og analysert av NEMKO for ISO 9001:2015 og 14001:2015. Systemet dekker minstekravene for sentral godkjenning.

   

   

  Innholdsportal

  Innholdsportal

  Enkelt å lage, redigere og vedlikeholde nettsider og intranettportaler. Vi har kunder som benytter verktøyet som prosjektweb, hjemmesider, intranett og kundedatabase (CRM).

  Spørreundersøkelser

  Spørreundersøkelser

  Enkelt kunne kommunisere og få tilbakemeldinger fra ansatte og kunder via web. Kan også benyttes til internkursing for ansatte. Det settes enkelt opp spørsmål som de ansatte må svare på i undersøkelsen eller kursingen.

  Lagd for skyen

  Lagd for skyen

  Enkel pålogging. Plattformen er fremtidsrettet og skybasert. Som kunde får du brukernavn og passord for innlogging.