DemoReg Button

KS system (Styrsys) og verktøy for prosjektadministrasjon (Styrprosjekt) innenfor bygg og anleggsbransjen.

 

«KS/HMS systemet Styrsys har nå vært i bruk hos Grunnteknikk i to år. Kvalitetsportalen gjør det enklere for oss å strukturere opp vårt kvalitetsarbeid, samt gi tilgang til alle på Grunnteknikk's kontorer i Norge. Publiseringsverktøyet «Content Manager» fra ITassist, ligger i bunnen. Denne modulen bekreftes å være svært innholdsrik og brukervennlig, og kan enkelt tilpasses vårt eget behov for strukturering av kvalitetsdata. 
Vi er svært tilfreds med løsningen, og den er nøkkelen for oss, til å holde orden på kvalitetsarbeidet i Grunnteknikk.»

Her er våre nyeste kunder

Viktige milepæler i Styrsys:
 
Det er gjennomført systemrevisjon av StyrSys med GAP analyse (NEMKO) mot ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015.
 
Det er lagt inn nye regler for varsling som trådte i kraft 1.7.2017.
 

Det er utarbeidet Miljøfyrtårnkriterier for prosjekterende og rådgivende. Se artikkel: Miljøkriterier

 
 
Viktige milepæler i Styrsys:
 
Det er gjennomført systemrevisjon av StyrSys med GAP analyse (NEMKO) mot ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015.
 
Det er lagt inn nye regler for varsling som trådte i kraft 1.7.2017.
 

Det er utarbeidet Miljøfyrtårnkriterier for prosjekterende og rådgivende. Se artikkel: Miljøkriterier