ITassist tilbyr KS-system (Styrsys) og verktøy for prosjektadministrasjon (Styrprosjekt) til bygg- og anleggsbransjen.

Her er våre nyeste kunder

«Etter at vi kjøpte system fra ITassist for å digitalisere serviceinspeksjoner har vi fått en enklere hverdag:
<br>- Bedre flyt i service dokumentene
<br>- Lettere, med tanke på at alt ligger i mobilen og du slipper å dra med masse papir og penn.
<br>- Kjappere, da det bare er å sende en ferdig produsert PDF (inspeksjonsrapport) til kunde fra mobil eller pc når du kommer tilbake på kontoret.
<br>- Kjappere å fylle ut skjema»

ITassist tilbyr KS-system (Styrsys) og prosjektstyringsverktøy (Styrprosjekt) til bygg- og anleggsbransjen. Vi har et fleksibelt rammeverk som er funksjonsrikt, modulbasert og som kan tilpasses din bedrifts behov og sentrale arbeidsprosesser.

Prosjektstyring

Prosjektadm.

Styring av prosjekter med fremdrift. Dokument- og oppgavekontroll. Varsling på frist for gjennomføring og godkjenning. Digitalisering av sjekklister for inspeksjoner og uavhengige kontroller. Prosjektmaler. Systemet konfigureres til kundens behov og måte å jobbe på.

Dokument- og avvikshåndtering

Avvikshåndtering og riskikostyring

Avvik registeres via desktop eller håndholdte enheter. Gjøremål tildeles ansvarlig person med oppsatte frister. Sikker jobbanalyse og vurdering av sannsynlighet for at kritiske hendelser inntreffer.

Ressursstyring

Ressursstyring

Oversikt over ressurssituasjonen og hva den ansatte har av oppgaver/ledig tid. Det er også mulig å planlegge oppgaver fram i tid.

Timeføring og faktureringsunderlag

Timeføring og faktureringsunderlag

Timeføring fra desktop og mobil. Godkjenning og signatur elektronisk. Fakturagrunnlag genereres automatisk.

KS/HMS (Styrsys) KS/HMS

  All styringsinformasjon samlet på et sted. Systemet er webbasert og analysert av NEMKO for ISO 9001:2015 og 14001:2015. Systemet dekker minstekravene for sentral godkjenning. Sidestatistikk som viser at systemet er i bruk ved revisjon. Revisjonshistorikk av dokumenter og filer.

Innholdsportal

Innholdsportal

Enkelt å lage, redigere og vedlikeholde nettsider og intranettportaler. Vi har kunder som benytter verktøyet som prosjektweb, hjemmesider, intranett og kundedatabase (CRM).

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser

Kommunisere og få tilbakemeldinger fra ansatte og kunder via web. Måling av kundetilfredshet kan legges opp som en definert oppgave i prosjektgjennomføringen.

Lagd for skyen

Lagd for skyen

Plattformen er fremtidsrettet og skybasert. Som kunde får du brukernavn og passord for innlogging.