ITassist tilbyr KS-system og verktøy for prosjektadministrasjon til bygg- og anleggsbransjen.

ITassist tilbyr funksjonsrike styringssystemer. KS-system analysert av NEMKO for ISO 9001 og 14001 (Styrsys). Prosjektstyringsverktøy for samhandling (Styrprosjekt).

Vårt fokus det siste halve året har vært vår mobile plattform. Vi ser at mange bedrifter jobber for manuelt når det gjelder gjennomføring av vernerunder, inspeksjoner, serviceoppdrag og uavhengige kontroller. Dokumenter printes, fylles ut manuelt, scannes, puttes i permer. I sin ytterste konsekvens foreligger ikke nødvendig dokumentasjon i.h.h.t forskrifter, lovverk, bedriftes egne rutiner.

Dette kan vi nå hjelpe deg å digitalisere. I vår mobile plattform (her vises eksempel på gjennomføring av vernerunde) hukes et kontrollpunkt av som utført, det kan godkjennes av 3. part, det kan registreres hendelser, laste opp og annotere på bilder, elektronisk signatur. Tilsvarende kan vi sette opp for gjennomføring av inspeksjoner, serviceoppdrag, uavhengig kontroll basert på bedriftens sjekkpunkter eller oppgaver.

Skjermbildet under viser hvordan man selv enkelt kan lage oppgaver og sjekkpunkter:

 

Klikk her for å se mer

Vår kartlegging viser at mange bedrifter kan effektivisere og spare tid ved å digitalisere disse arbeidsprosessene.

Her er våre nyeste kunder

Viktige milepæler i Styrsys:

-det er lagt inn nye regler for varsling som trådte i kraft 1.7.2017.

-det er utarbeidet Miljøfyrtårnkriterier for prosjekterende og rådgivende.

-det er laget egen hjelpeside i StyrSys for prosessen med sentral godkjenning, hvor det vises hvordan systemkrav er behandlet i StyrSys, og det er lagt ut hjelpeverktøy for dokumentasjon av kompetanse og erfaring.

-det er gjennomført systemrevisjon av StyrSys med GAP analyse (NEMKO) mot ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015.

-det er tilrettelagt for sikkerhetssertifikat og passordbeskyttelse for sikker pålogging i.h.h.t. ny personvernlovgivning, som lovmessig gjelder fra mai 2018.