DemoReg Button

Styringssystem og prosjektadministrasjon

Kampanjepris på Styrsys i mars og april. Be om tilbud. e-post: post@itassist.no, mobil: 90727191.

Viktigheten av et "levende" styringssystem

Det å bli "best" i klassen fordrer noe av din organisasjon og forankring hos ledelsen.

 • Faktorer for å lykkes mener vi er:
 • KS-arbeidet må være forankret i ledelsen. Det å bli "best" i klassen fordrer en sterk og beslutningsdyktig ledelse.
 • Ledelsen må være opptatt av at alle får opplæring i bruk av systemet. Ellers vil det ikke bli brukt.
 • Det må være fokus på at alle skal bruke systemet.
 • Rutiner og prosedyrer skal følges.
 • Det hukes av i prosjektene at rutiner og prosedyrer er fulgt.
 • Alle avvik skal registreres og behandles.
 • Ta ut rapporter som viser aktiviteten i systemet. De som ikke bruker systemet følges opp.
 • Vi ser at flere har havnet i en situasjon hvor:
 • KS-systemet er faglig utdatert.
 • Operativt arbeid tar all tid.
 • Rutiner og prosedyrer følges ikke.
 • Avvik registeres ikke.
 • Det "gamle KS-systemet" dør ut teknologisk. Det er for krevende å vedlikeholde både kompetansemessig og kostnadsmessig.
 • Systemet er ikke i aktivt bruk. Det kan ikke dokumenteres at det er i bruk.
 • Konsekvensene av dette kan være:
 • Ved revisjon kan det ikke dokumenteres at systemet er i bruk eller at rutiner og prosedyrer følges.
 • Bedriften får ikke fornyet sentral godkjenning av samme grunn.
 • Det kan ikke dokumenteres at det jobbes aktivt i systemet, at beste praksis deles og kompetanse forvaltes.
 • Konkurranseutsatt i tilbud/prosjekter hvor KS-arbeidet/KS-systemet skal dokumenteres.
 • I noen tilfeller må systemet byttes ut for å få godkjenning, noe som i mindre grad er planlagt - ikke hatt fokus på.
 • Det kreves mye arbeid og skippertak for å utbedre avvik ved revisjon eller avvik ved søknad om sentral godkjenning.

Det er lov å være "best" i klassen! Det er lov å bruke KS-systemet som et kvalitetsstempel!

"70 foretak med sentral godkjenning har hatt tilsyn hittil i år."

VB Tekniske har lagt ned betydelige ressurser med blant annet nytt kvalitetssystem for å innfri dagens krav. VB Tekniske valgte Styrsys som nytt styringssystem og i forkant av prosessen med å fornye sin sentrale godkjenning.

«KS/HMS systemet Styrsys har nå vært i bruk hos Grunnteknikk i to år. Kvalitetsportalen gjør det enklere for oss å strukturere opp vårt kvalitetsarbeid, samt gi tilgang til alle på Grunnteknikk's kontorer i Norge. Publiseringsverktøyet «Content Manager» fra ITassist, ligger i bunnen. Denne modulen bekreftes å være svært innholdsrik og brukervennlig, og kan enkelt tilpasses vårt eget behov for strukturering av kvalitetsdata. 
Vi er svært tilfreds med løsningen, og den er nøkkelen for oss, til å holde orden på kvalitetsarbeidet i Grunnteknikk.»

Her er våre nyeste kunder

Viktige milepæler i Styrsys:
 
-Det er gjennomført systemrevisjon av StyrSys med GAP analyse (NEMKO) mot ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015.
 
-Det er tilrettelagt for sikkerhetssertifikat og passordbeskyttelse for sikker pålogging i.h.h.t. ny personvernlovgivning, som lovmessig gjelder fra mai 2018.
 
-Det er lagt inn nye regler for varsling som trådte i kraft 1.7.2017.
 

-Det er utarbeidet Miljøfyrtårnkriterier for prosjekterende og rådgivende. Se artikkel: Miljøkriterier

-Det er laget egen hjelpeside i StyrSys for prosessen med sentral godkjenning, hvor det vises hvordan systemkrav er behandlet i StyrSys, og det er lagt ut hjelpeverktøy for dokumentasjon av kompetanse og erfaring.

 
 
Viktige milepæler i Styrsys:
 
-Det er gjennomført systemrevisjon av StyrSys med GAP analyse (NEMKO) mot ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015.
 
-ITassist har tilrettelagt for sikkerhetssertifikat og passordbeskyttelse for sikker pålogging i.h.h.t. ny personvernlovgivning som kommer i 2018.
 
-Det er lagt inn nye regler for varsling som trådte i kraft 1.7.2017.
 

-Det er utarbeidet Miljøfyrtårnkriterier for prosjekterende og rådgivende. Se artikkel: Miljøkriterier

-Vi har laget egen hjelpeside i StyrSys for prosessen med sentral godkjenning, hvor vi viser hvordan systemkrav er behandlet i StyrSys, og det er lagt ut hjelpeverktøy for dokumentasjon av kompetanse og erfaring.