Spar tid ved at vi digitaliserer word dokumentene dine !

Vi kan digitalisere prosesser som i dag gjøres manuelt. Inspeksjoner og uavhengige kontroller er noen bruksområder som kan digitaliseres.

Se eksempel på vernerunde steg for steg: Vernerunde

Se eksempel på sluttrapport for vernerunde: Sluttrapport vernerunde

Som Ulrik i VB Tekniske påpeker; spar tid ved at alt ligger tilgjengelig på mobilen, det gir bedre flyt, er lettere og kjappere ! Det spares tid ved at man slipper print, perm og penn !

Styrken med vårt system er at gjennomføringen av inspeksjoner og uavhengige kontroller er integrert med KS.

Tilbakemeldinger fra kunder er at vårt KS-system Styrsys gir en bedre struktur, er oversiktlig, brukervennlig, nøkkelen for å holde orden på kvalitetsarbeide, finner enklere informasjon som er relevant for den ansatte, at man har fått god faglig støtte og oppfølging. Dessuten at systemet er analysert av NEMKO for ISO 9001 og 14001 og dekker minstekravene til sentral godkjenning. Se kundeuttalelser.

Her er våre nyeste kunder

Viktige milepæler i Styrsys:

-det er lagt inn nye regler for varsling som trådte i kraft 1.7.2017.

-det er utarbeidet Miljøfyrtårnkriterier for prosjekterende og rådgivende.

-det er laget egen hjelpeside i StyrSys for prosessen med sentral godkjenning, hvor det vises hvordan systemkrav er behandlet i StyrSys, og det er lagt ut hjelpeverktøy for dokumentasjon av kompetanse og erfaring.

-det er gjennomført systemrevisjon av StyrSys med GAP analyse (NEMKO) mot ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015.

-det er tilrettelagt for sikkerhetssertifikat og passordbeskyttelse for sikker pålogging i.h.h.t. ny personvernlovgivning, som lovmessig gjelder fra mai 2018.