DemoReg Button

STYRSYS - KS system og verktøy for prosjektadministrasjon innenfor bygg og anleggsbransjen.

 

Vi i Løvlien Georåd hadde behov for et nytt KS/HMS system. For oss var det viktig å få et godt rammeverk for å samle all styringsinformasjon. Det var også viktig for oss at løsningen inneholdt et portalrammeverk. Valget falt på ITassist sitt KS/HMS system (Styrsys), da dette dekket våre krav til løsning og også var et anbefalt KS/HMS system av branjeorganisasjonen RIF. Det at vi fikk hjelp av ITassist sin fagmann Endre Grimsmo i prosessen var også av stor betydnig for å komme raskt i gang med sturkturen på fagarbeidet.

Ved å benytte Styrsys har vi fått en bedre struktur på vårt faginnhold og et intranett hvor all bedriftsrelatert informasjon er samlet. For den ansatte er det enklere å finne informasjon i en felles fagportal.

ITassist har fulgt oss opp underveis i prossessen og har respondert raskt ved spørsmål.

Her er våre nyeste kunder

Jobber dere i prosjekter hvor entrepenøren eller byggherren etterspør full prosjekthistorikk eller har revisjoner ?
 
Bruker dere mye tid på å samhandle med samarbeidspartnere og kunder: hvor er kontaktinfo ? hvor er relevante dokumenter ? hvilke dokumenter er oppdatert siden sist ? hva er status i prosjektet ? hvem har godkjent hva og når ?
 
Har de ansatte lett tilgang til krav og sjekklister når en oppgave skal utføres ?
 
Er det et krav at noen skal sidemannskontrollere eller tverrfaglig kontrollere en oppgave ?
 
Er dere over 5 ansatte og trenger et system som dekker krav til varsling som ble innført 1.7.2017 ?
 
Da har vi systemene som kan passe for deg !
Jobber dere i prosjekter hvor entrepenøren eller byggherren etterspør full prosjekthistorikk eller har revisjoner ?
 
Bruker dere mye tid på å samhandle med samarbeidspartnere og kunder: hvor er kontaktinfo ? hvor er relevante dokumenter ? hvilke dokumenter er oppdatert siden sist ? hva er status i prosjektet ? hvem har godkjent hva og når ?
 
Har de ansatte lett tilgang til krav og sjekklister når en oppgave skal utføres ?
 
Er det et krav at noen skal sidemannskontrollere eller tverrfaglig kontrollere en oppgave ?
 
Er dere over 5 ansatte og trenger et system som dekker krav til varsling som ble innført 1.7.2017 ?
 
Da har vi systemene som kan passe for deg !