ITassist deltar på Bygg Reis deg i oktober 2017

Ønsker dere en uforpliktende prat med oss under dagene kan dere gjøre en henvendelse her i forkant.

DemoReg Button

"Vårt konkurransefortrinn er at vi har fleksible løsninger og forstår grensesnittet mellom teknologi, brukerforståelse og den fordelen teknologien gir i et marked med stadig større krav til effektivisering".


                                             
' «Vi i Stener Sørensen har over lang tid søkt etter og har prøvd ulike dokument- og prosjekthåndteringssystemer. Krav til systemet er at skal være brukervennlig og med en logisk oppbygging. Foretaksspesifikke tilpasninger skal være enkle å utføre uten kostbare tilpasninger. For oss var det viktig at vi kan utvide systemet med nye moduler som ressursplanlegging og timeføring i tillegg til prosjektadministrasjon. Da vi ble presentert prosjektstyringsverktøyet «Styrprosjekt» ble vi overbevist om at dette var det nærmeste vi har kommet med å tilfredsstille våre krav og forventninger. Det var også av stor betydning at KS/HMS systemet «Styrsys», tilrettelagt på samme plattform som «Styrprosjekt», var utviklet i samarbeid med RIF for rådgivende og prosjekterende ingeniører og at systemet er tilrettelagt for ISO 9001 kvalitetssikring.»

Her er våre nyeste kunder

ITassist tilbyr fleksible og funksjonsrike løsninger !

Din bedrift kan nå bruke mindre tid på å gjenfinne og dele informasjon samt at ledelsen kan foreta de riktige beslutningene:

Hvor er e-postene?

Hvor er siste versjon av dokumentene?

Hvem godkjente en oppgave og når?

Får vi varsel når en oppgave ikke er utført eller godkjent når den skal?

Kan jeg skrive og se kommentarer på prosjektet framfor å sende mail?

Kan prosjektinformasjon (PDF, print) med status på oppgaver, godkjent av, kommentarer m.m. lages med et enkelt tastetrykk?

Hvor finner jeg kontaktinfo til prosjektdeltagerne og impliserte parter?

Hva har vi av kapasitet på ressurser framover i tid?

Er avvik fulgt opp som de skal?

Opptrer de samme avvikene flere ganger?

Vet de ansatte hvor de finner fagdokumentasjon, sjekklister og bedriftsspesifikk informasjon?

Har de ansatte tilgang til prosjektinformasjon og fagdokumentasjon fra mobil; oppgaver, dokumenter, kommentarer, e-post, min kalender, mine møter, mine aktiviteter?

Kan avvik enkelt registeres fra mobil og tildeles ansvarlig person?

Kan timer enkelt føres fra kontoret og på mobil?

Bruker vi mye tid på å lage fakturaunderlag?

Bruker vi mye tid på å fylle inn samme informasjon i flere dokumenter?

Logo

 
 
 
 
Hvor mye tid kan din bedrift spare ved å finne og dele dokumentasjon på en enklere måte ? Tid dere kan bruke til det daglige operative arbeidet.

 

Gevinstene ved å bruke systemene til ITassist riktig og sette opp arbeidsflyten tilpasset ditt bruk er mange. Dette er noen eksempler.

 

La oss ta en prat om hva verdien kan være for deg, om dere er villige til å investere i et system som krever aktivt bruk av dere som kunde og som stiller store krav til oss som leverandør !

ITassist tilbyr fleksible og funksjonsrike løsninger !

Din bedrift kan nå bruke mindre tid på å gjenfinne og dele informasjon samt at ledelsen kan foreta de riktige beslutningene:
 
-hvor er e-postene fra prosjektdeltagerne, samarbeidspartnerne og kundene ?
 
-bruker vi mye tid på å informere prosjektdeltagerne, samarbeidspartnerne og kundene ?
 
-hvor er siste versjon av dokumentene ?
 
-hvem godkjente en oppgave og når ?
 
-Får vi varsel når en oppgave ikke er utført eller godkjent når den skal ?
 
-kan jeg skrive og se kommentarer på prosjektet framfor å sende mail ?
 
-kan prosjektinformasjon (PDF, print) med status på oppgaver, godkjent av, kommentarer m.m. lages med et enkelt tastetrykk ?
 
-hvor finner jeg kontaktinfo til prosjektdeltagerne og impliserte parter ?
 
-hva har vi av kapasitet på ressurser framover i tid ?
 
-er avvik fulgt opp som de skal ?
 
-opptrer de samme avvikene flere ganger ?
 
-vet de ansatte hvor de finner fagdokumentasjon, sjekklister og bedriftsspesifikk informasjon ?
 
-har de ansatte tilgang til prosjektinformasjon og fagdokumentasjon fra mobil; oppgaver, dokumenter, kommentarer, e-post, min kalender, mine møter, mine aktiviteter ?
 
-kan avvik enkelt registeres fra mobil og tildeles ansvarlig person ?
 
-kan timer enkelt føres fra kontoret og på mobil ?
 
-bruker vi mye tid på å lage fakturaunderlag ?
 
-bruker vi mye tid på å fylle inn samme informasjon i flere dokumenter ?
 
 
Hvor mye tid kan din bedrift spare ved å finne og dele dokumentasjon på en enklere måte ? Tid dere kan bruke til det daglige operative arbeidet.

Gevinstene ved å bruke systemene til ITassist riktig og sette opp arbeidsflyten tilpasset ditt bruk er mange. Dette er noen eksempler.

 

La oss ta en prat om hva verdien kan være for deg, om dere er villige til å investere i et system som krever aktivt bruk av dere som kunde og som stiller store krav til oss som leverandør !