Er din bedrift opptatt av digitalisering og effektivisering ?

Her er noen sentrale prosesser for arbeidsflyt i våre systemer og verdier vi har gitt våre kunder:

Digitalisering av dokumenter

 -dokumenter som før ble skrevet ut, fylt ut for hånd og satt i permer eller sendt elektronisk og scannet med kundens underskrift er digitalisert og gjøres direkte i systemet. Eksempler på dette er serviceordre, ordrebekreftelse, tilleggsordre, oppdragsbekreftelse. For kundene har dette vært tidsbesparende, samtidig som dokumentasjonen er samlet i et felles system. Kunden har mulighet til å signere både fra PC og mobile enheter.

Inspeksjoner, sjekkpunkter og kontroller

-vi har blant annet digitalisert sjekkpunkter for vernerunde og serviceoppdrag som kunder bruker i felt. Kundene kan nå via mobile enheter enkelt gå igjennom alle punkter som skal utføres og huke av at de er utført.  Dette har gitt kundene en trygghet på at alle oppgaver er gjennomgått og er utført. Sjekkpunkter settes opp som oppgaver i systemet evt. inngår i en prosjektmal og tildeles ansvarlig person(er).

Prosjektstyring med dashboards

-viser kun mine prosjekter, mine oppgaver, avvik som ansvarlig person og evt. mine timer på en enkel måte, uten å måtte gå inn i menyer eller søke på prosjekter. Vi har kunder som sier at dette har forbedret brukeropplevelsen og har gjort det enklere for sluttbruker å finne "sin" informasjon. Prosjektrapporter viser hvem som har utført oppgaven, når den er utført og evt. hvem som har godkjent.

Ressursstyrer

-oversikt over planlagte oppgaver, faktiske oppgaver, kan vurdere behov for å ansatte eller leie inn ressurser. Vi har kunder som har byttet ut excelarkene og gjort styringen mer tilgjengelig både for ledelsen og de ansatte.

Sentral godkjenning (KS)

-egen hjelpeside i KS-systemet som understøtter prosessen med sentral godkjenning. Vår fagrådgiver kan også bistå i prosessen. Vi har kunder som sier at dette har gitt de trygghet på at man gjør de riktige stegene i prosessen.

 

Er din bedrift opptatt av digitalisering og effektivisering ?

Her er noen sentrale prosesser for arbeidsflyt i våre systemer og verdier vi har gitt våre kunder:

Digitalisering av dokumenter

 -dokumenter som før ble skrevet ut, fylt ut for hånd og satt i permer eller sendt elektronisk og scannet med kundens underskrift er digitalisert og gjøres direkte i systemet. Eksempler på dette er serviceordre, ordrebekreftelse, tilleggsordre, oppdragsbekreftelse. For kundene har dette vært tidsbesparende, samtidig som dokumentasjonen er samlet i et felles system. Kunden har mulighet til å signere både fra PC og mobile enheter.

Inspeksjoner, sjekkpunkter og kontroller

-vi har blant annet digitalisert sjekkpunkter for vernerunde og serviceoppdrag som kunder bruker i felt. Kundene kan nå via mobile enheter enkelt gå igjennom alle punkter som skal utføres og huke av at de er utført.  Dette har gitt kundene en trygghet på at alle oppgaver er gjennomgått og er utført. Sjekkpunkter settes opp som oppgaver i systemet evt. inngår i en prosjektmal og tildeles ansvarlig person(er).

Prosjektstyring med dashboards

-viser kun mine prosjekter, mine oppgaver, avvik som ansvarlig person og evt. mine timer på en enkel måte, uten å måtte gå inn i menyer eller søke på prosjekter. Vi har kunder som sier at dette har forbedret brukeropplevelsen og har gjort det enklere for sluttbruker å finne "sin" informasjon. Prosjektrapporter viser hvem som har utført oppgaven, når den er utført og evt. hvem som har godkjent.

Ressursstyrer

-oversikt over planlagte oppgaver, faktiske oppgaver, kan vurdere behov for å ansatte eller leie inn ressurser. Vi har kunder som har byttet ut excelarkene og gjort styringen mer tilgjengelig både for ledelsen og de ansatte.

Sentral godkjenning (KS)

-egen hjelpeside i KS-systemet som understøtter prosessen med sentral godkjenning. Vår fagrådgiver kan også bistå i prosessen. Vi har kunder som sier at dette har gitt de trygghet på at man gjør de riktige stegene i prosessen.

 

 

«I jakten på en god systemløsning for nytt KS og prosjektstyringssystem kom vi i kontakt med ITassist, overgangen til Styrsys har vært mye jobb med alle våre dokumenter, sjekklister og krav vi skal tilfredsstille som rådgivende ingeniører innen VVS- men ITassist har vært glimrende på support og fleksibilitet, og har gjort en kjempejobb sammen med oss for å utvikle ny KS plattform. Det er helt avgjørende for oss som rådgivende ingeniører å ha et oversiktlig system med en brukerterskel som er lav. Med bakgrunn i nytt KS system og godt arbeid fra både ITassist, Cowi og KS gruppen i VB Tekniske fikk vi innvilget sentral godkjenning på øverste nivå iht. tidsplanen vår».

Her er våre nyeste kunder

Viktige milepæler i Styrsys:

-det er lagt inn nye regler for varsling som trådte i kraft 1.7.2017.

-det er utarbeidet Miljøfyrtårnkriterier for prosjekterende og rådgivende.

-det er laget egen hjelpeside i StyrSys for prosessen med sentral godkjenning, hvor det vises hvordan systemkrav er behandlet i StyrSys, og det er lagt ut hjelpeverktøy for dokumentasjon av kompetanse og erfaring.

-det er gjennomført systemrevisjon av StyrSys med GAP analyse (NEMKO) mot ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015.

-det er tilrettelagt for sikkerhetssertifikat og passordbeskyttelse for sikker pålogging i.h.h.t. ny personvernlovgivning, som lovmessig gjelder fra mai 2018.