ITassist deltar på Bygg Reis deg i oktober 2017

Ønsker dere en uforpliktende prat med oss under dagene kan dere gjøre en henvendelse her i forkant.

DemoReg Button

"Vårt konkurransefortrinn er at vi har fleksible løsninger og forstår grensesnittet mellom teknologi, brukerforståelse og den fordelen teknologien gir i et marked med stadig større krav til effektivisering".


                                             

Her er våre nyeste kunder

Jobber dere i prosjekter hvor entrepenøren eller byggherren etterspør full prosjekthistorikk eller har revisjoner ?
 
Bruker dere mye tid på å samhandle med samarbeidspartnere og kunder: hvor er kontaktinfo ? hvor er relevante dokumenter ? hvilke dokumenter er oppdatert siden sist ? hva er status i prosjektet ? hvem har godkjent hva og når ?
 
Har de ansatte lett tilgang til krav og sjekklister når en oppgave skal utføres ?
 
Er det et krav at noen skal sidemannskontrollere eller tverrfaglig kontrollere en oppgave ?
 
Er dere over 5 ansatte og trenger et system som dekker krav til varsling som ble innført 1.7.2017 ?
 
Da har vi systemene som kan passe for deg !
Jobber dere i prosjekter hvor entrepenøren eller byggherren etterspør full prosjekthistorikk eller har revisjoner ?
 
Bruker dere mye tid på å samhandle med samarbeidspartnere og kunder: hvor er kontaktinfo ? hvor er relevante dokumenter ? hvilke dokumenter er oppdatert siden sist ? hva er status i prosjektet ? hvem har godkjent hva og når ?
 
Har de ansatte lett tilgang til krav og sjekklister når en oppgave skal utføres ?
 
Er det et krav at noen skal sidemannskontrollere eller tverrfaglig kontrollere en oppgave ?
 
Er dere over 5 ansatte og trenger et system som dekker krav til varsling som ble innført 1.7.2017 ?
 
Da har vi systemene som kan passe for deg !