Fremtidsrettede løsninger for bygg- og anleggsbransjen

ITassist leverer sky og mobile løsninger for din virksomhet. Vårt hovedfokus er systemløsninger til bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert databehandling representerer en fantastisk endring i hvordan bedrifter opererer. Moderne SaaS-applikasjoner tillater bedrifter å fokusere mer på sin kjernevirksomhet, mens applikasjonsdriften legges i skyen under applikasjonsleverandør sitt ansvar.
 
Plattformen vi tilbyr kan konfigueres og tilpasses ditt behov. Det er fullt mulig å kjøpe hele plattformen eller deler av plattformen alt etter behov.

Våre moduler

 • Prosjektstyring
 • Dokument- og avvikshåndtering
 • Ressursstyring
 • Timeføring og fakturaunderlag
 • KS/HMS (Styrsys)
  • NEMKO verifisert ISO 9001-2015
  • NEMKO verifisert ISO 14001-2015
  • Innholdsportal
 • Spørreundersøkelser via web

Fordeler

 • Lavere vedlikeholdskostnader med en felles plattform
 • Bedre tilgjengelighet til dokumenter, styringsinformasjon og samhandling
 • Oppfølging av avvik og godkjenningsrutiner
 • Gjenbruk av sjekklister og prosjektmaler
 • Oversikt over ressurssituasjonen
 • Enkelt kunne føre timer og lage fakturaunderlag
 • Tilgjengelighet via web og mobile enheter
 • Konfigureres og tilpasses den enkelte kundes behov.

Sky og mobile løsninger

ITassist leverer sky og mobile løsninger for din virksomhet. Nettbasert databehandling representerer en fantastisk endring i hvordan bedrifter opererer. Moderne SaaS-applikasjoner tillater bedrifter å akselerere virksomhet og engasjere seg mer nært med sine kunder.

 

Våre moduler

 • Prosjektstyring
 • Dokument- og avvikshåndtering
 • Ressursstyring
 • Timeføring og fakturaunderlag
 • KS/HMS (Styrsys)
  • NEMKO verifisert ISO 9001-2015
  • NEMKO verifisert ISO 14001-2015
  • Innholdsportal
 • Spørreundersøkelser via web

Fordeler

 • Lavere vedlikeholdskostnader med en felles plattform
 • Bedre tilgjengelighet til dokumenter, styringsinformasjon og samhandling
 • Oppfølging av avvik og godkjenningsrutiner
 • Gjenbruk av sjekklister og prosjektmaler
 • Oversikt over ressurssituasjonen
 • Enkelt kunne føre timer og lage fakturaunderlag
 • Tilgjengelighet via web og mobile enheter
 • Konfigureres og tilpasses den enkelte kundes behov.

Prosjektstyring

Prosjektstyring

Tildeling av oppgaver med ansvar og tidsfrister. Godkjenning på oppgavenivå. All dokumentasjon og korrespondanse på et sted. Prosjektmaler. Tilgang via mobil.

 

Dokument- og avvikshåndtering

Dokument- og avvikshåndtering

Dokumentgodkjenning via mobil. Avvik registeres enkelt via håndholdte enheter.

 

Ressursstyring

Ressursstyring

Oversikt over ressurssituasjonen og hva den ansatte har av oppgaver fram i tid.  

Timeføring og faktureringsunderlag

Timeføring og faktureringsunderlag

Loggføring og godkjenning av timer på mobil. Loggføringen gir automatisk fakturaunderlag.

KS/HMS (Styrsys)

KS/HMS (Styrsys)

  Styrsys er webbasert og verifisert av NEMKO for ISO 9001:2015 og 14001:2015.

 

 

Innholdsportal

Innholdsportal

En kraftig alt i ett publiseringssystem som gjør at  du kan bygge din egen portal eller lage avanserte nettsider.

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser

Enkelt kunne kommunisere og få tilbakemeldinger fra interne brukere og kunder via web. Kan også benyttes til webkurs for ansatte.

Lagd for skyen

Lagd for skyen

Plattformen er fremtidsrettet og skybasert.