' «Vi i Stener Sørensen har over lang tid søkt etter og har prøvd ulike dokument- og prosjekthåndteringssystemer. Krav til systemet er at skal være brukervennlig og med en logisk oppbygging. Foretaksspesifikke tilpasninger skal være enkle å utføre uten kostbare tilpasninger. For oss var det viktig at vi kan utvide systemet med nye moduler som ressursplanlegging og timeføring i tillegg til prosjektadministrasjon. Da vi ble presentert prosjektstyringsverktøyet «Styrprosjekt» ble vi overbevist om at dette var det nærmeste vi har kommet med å tilfredsstille vår krav og forventninger. Det var også av stor betydning at KS/HMS systemet «Styrsys», tilrettelagt på samme plattform som «Styrprosjekt», var utviklet i samarbeid med RIF for rådgivende og prosjekterende ingeniører og at systemet er tilrettelagt for ISO 9001 kvalitetssikring.»
ITassist leverer sky og mobile løsninger for din virksomhet. Vårt hovedfokus er systemløsninger til bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert databehandling representerer en fantastisk endring i hvordan bedrifter opererer. Moderne SaaS-applikasjoner tillater bedrifter å fokusere mer på sin kjernevirksomhet, mens applikasjonsdriften legges i skyen under applikasjonsleverandør sitt ansvar.
 
ITassist tilbyr en helthetlig plattform som understøtter hele gjennomføringen av et prosjekt fra anbud, budsjett, oppstart, gjennomføring til byggeregnskap. Mye av gevinsten ligger i gjenbruk av prosjektmaler med ferdig definerte sjekklister og oppgaver, i tillegg til flettedokumenter, slik at man oppdaterer prosjektinformasjon et sted. All prosjektdokumentasjon, herunder e-post, samles på et sted.
 
Plattformen vi tilbyr kan konfigueres og tilpasses ditt behov. Det er fullt mulig å kjøpe hele plattformen eller deler av plattformen alt etter behov.

Hva vi tilbyr

 • Prosjektadministrasjon
 • Prosjekthotell/Innholdsportal
 • Budsjett og byggeregnskap
 • Avvikshåndtering
 • Ressursstyring
 • Timeføring og fakturaunderlag
 • KS/HMS
  • NEMKO analysert ISO 9001-2015
  • NEMKO analysert ISO 14001-2015

Hva du oppnår

 • Lavere vedlikeholdskostnader med en felles plattform
 • Bedre tilgjengelighet til dokumenter, styringsinformasjon og samhandling
 • Prosjektrelaterte dokumenter og korrespondanse (e-post) samlet på et sted
 • Oppfølging av avvik og godkjenningsrutiner (egenmannskontroll, sidemannskontroll, tverrfaglig kontroll og tredjepartskontroll)
 • Gjenbruk av sjekklister og prosjektmaler
 • Flettedokumenter for å gjøre endringer et sted
 • Oversikt over ressurssituasjonen
 • Enkelt kunne føre timer og lage fakturaunderlag
 • Brukervennlighet
 • Tilgjengelighet via web og mobile enheter

Sky og mobile løsninger

ITassist leverer sky og mobile løsninger for din virksomhet. Vårt hovedfokus er systemløsninger til bygg- og anleggsbransjen. Nettbasert databehandling representerer en fantastisk endring i hvordan bedrifter opererer. Moderne SaaS-applikasjoner tillater bedrifter å fokusere mer på sin kjernevirksomhet, mens applikasjonsdriften legges i skyen under applikasjonsleverandør sitt ansvar.
 
ITassist tilbyr en helthetlig plattform som understøtter hele gjennomføringen av et prosjekt fra anbud, budsjett, oppstart, gjennomføring til byggeregnskap. Mye av gevinsten ligger i gjenbruk av prosjektmaler med ferdig definerte sjekklister og oppgaver, i tillegg til flettedokumenter, slik at man oppdaterer prosjektinformasjon et sted. All prosjektdokumentasjon, herunder e-post, samles på et sted.
 
Plattformen vi tilbyr kan konfigueres og tilpasses ditt behov. Det er fullt mulig å kjøpe hele plattformen eller deler av plattformen alt etter behov.

 

Hva vi tilbyr

 • Prosjektadministrasjon
 • Prosjektweb/Innholdsportal
 • Budsjett og byggeregnskap
 • Avvikshåndtering
 • Ressursstyring
 • Timeføring og fakturaunderlag
 • KS/HMS
  • NEMKO analysert ISO 9001-2015
  • NEMKO analysert ISO 14001-2015

 

Hva du oppnår

 • Lavere vedlikeholdskostnader med en felles plattform
 • Bedre tilgjengelighet til dokumenter, styringsinformasjon og samhandling
 • Prosjektrelaterte dokumenter og korrespondanse (e-post) samlet på et sted
 • Oppfølging av avvik og godkjenningsrutiner (egenmannskontroll, sidemannskontroll, tverrfaglig kontroll og tredjepartskontroll)
 • Gjenbruk av sjekklister og prosjektmaler
 • Flettedokumenter for å gjøre endringer et sted
 • Oversikt over ressurssituasjonen
 • Enkelt kunne føre timer og lage fakturaunderlag
 • Brukervennlighet
 • Tilgjengelighet via web og mobile enheter

 

Prosjektstyring

Prosjektstyring

Bedre kontroll i prosjektgjennomføringen. Tildeling av oppgaver med ansvar og tidsfrister. Godkjenning på oppgavenivå. All dokumentasjon og korrespondanse på et sted. Budsjett og byggeregnskap. Prosjektmaler med gjenbruk av sjekklister og oppgaver.

 

Dokument- og avvikshåndtering

Dokument- og avvikshåndtering

Bedre kvalitetskontroll. Egenmannskontroll, sidemannskontroll, tverrfaglig kontroll og tredjemannskontroll. Avvik registeres enkelt via håndholdte enheter. Oppfølging/behandling tildeles ansvarlig person med oppsatte frister.

 

Ressursstyring

Ressursstyring

Bedre oversikt over ressurssituasjonen og hva den ansatte har av oppgaver/ledig tid. Det er også mulig å planlegge oppgaver fram i tid.

Timeføring og faktureringsunderlag

Timeføring og faktureringsunderlag

Enklere å føre timer fra bygg- og anleggsplass. Loggføring og godkjenning av timer på mobil. Loggføringen gir automatisk fakturaunderlag.

KS/HMS (Styrsys) KS/HMS

  All styringsinformasjon samlet på et sted. Systemet er webbasert og analysert av NEMKO for ISO 9001:2015 og 14001:2015. Systemet dekker minstekravene til sentral godkjenning og er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjonen RIF og COWI.

 

 

Innholdsportal

Innholdsportal

Enkelt å lage, redigere og vedlikeholde nettsider og intranettportaler. Vi har kunder som benytter verktøyet som prosjektweb, hjemmesider, intranett og kundedatabase (CRM).

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser

Enkelt kunne kommunisere og få tilbakemeldinger fra ansatte og kunder via web. Kan også benyttes til internkursing for ansatte. Det settes enkelt opp spørsmål som de ansatte må svare på i undersøkelsen eller kursingen.

Lagd for skyen

Lagd for skyen

Enkel pålogging. Plattformen er fremtidsrettet og skybasert. Som kunde får du brukernavn og passord for innlogging.